Pénisznövelés, Pénisznagyobbítás

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó információk

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó információk

Elállási jog

Önnek 14 napon belül joga van indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási időszak az . naptól számított 14 nap elteltével jár le. Ha Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, az e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán, faxon vagy e-mailben küldött levél útján) értesítenie kell bennünket . Ön felhasználhatja a mellékletben található elállásinyilatkozat-mintát, ez azonban nem kötelező. Az elállási határidő betartása céljából elegendő, ha Ön ezen időtartam lejárta előtt elküldi az elállás jogának gyakorlására vonatkozó értesítést.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, az Öntől beérkezett minden kifizetést haladéktalanul, de legkésőbb az Ön e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítünk, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól az Ön döntése alapján történő eltérésből adódnak.) A visszatérítés során ugyanazt a kifizetési módot alkalmazzuk, mint amelyet Ön az eredeti ügylet során alkalmazott, kivéve, ha Ön más kifizetési módhoz kifejezetten beleegyezését adja; mindenesetre ezen visszatérítés következményeképpen Önt semmilyen díj nem terheli. Az áruk visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
ElállásinyilatkozatAmennyiben elállási jogával élni szeretne, kérjük a terméket az alábbi címre visszaküldeni

ITG Logistik und Distribution
C/O Swiss Sana
Eichenstr. 11, Tor 1
D-85445 Schwaig